Όροι και Προϋποθέσεις

Η Pretta Photo παρέχει το λογισμικό και εκδοτικές υπηρεσίες κατά παραγγελίας προσωπικής εκτύπωσης που επιτρέπουν στους πελάτες της να δημιουργήσει, να σχεδιάσει, να διαρρυθμίσει, να εκτυπώσει και να δημοσιεύει επαγγελματικής ποιότητας φωτογραφικά άλμπουμς και Photobooks το (καθένα αναφέρεται ως "άλμπουμ φωτογραφιών ή φωτογραφικό άλμπουμ και Photobook", όπως ισχύει στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και άλλες πολιτικές χρήστη που βρίσκονται στο σύνδεμο της ιστοσελίδα Pretta Photo «Πολιτική Απορρήτου"). Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας Pretta Photo μπορούν επίσης να γίνουν εγγεγραμμένα μέλη της κοινότητας Pretta Photo. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από Pretta Photo ("Pretta Photo", "εμάς" ή "εμείς") περιλαμβάνουν τις προσωπικές κατά παραγγελία υπηρεσίες εκδόσεων, την ιστοσελίδα Pretta Photo με την κοινότητα Pretta Photo (η «Ιστοσελίδα») και τυχόν άλλα χαρακτηριστικά, το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από καιρό σε καιρό από τη Pretta Photo σε σχέση με την Ιστοσελίδα (συλλογικά, «Υπηρεσίες»).

Η συγκεκριμένη Όροι και Προϋποθέσεις συμφωνία ("Συμφωνία") θέτει τους νομικά δεσμευτικούς όρους για τη χρήση των Υπηρεσιών. Με τη χρήση των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα συμφωνία, αν είστε "Επισκέπτης" (το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε απλά να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα) ή είστε ένα "μέλος" (το οποίο σημαίνει ότι έχετε εγγραφεί στη Pretta Photo και δημιουργήστε ένα λογαριασμό). Ο όρος "Χρήστης" αναφέρεται σε έναν επισκέπτη ή σ΄ένα μέλος.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥς ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙς ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ Pretta Photo ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε την εξουσιοδότηση να συνάψετε την παρούσα Συμφωνία εξ ονόματος του εαυτού σας ή / και τον φορέα που σκοπεύετε να εκπροσωπείτε.

Πρόσθετοι Όροι.

Προκειμένου να συμμετάσχετε ή να λάβετε ορισμένες Υπηρεσίες, μπορεί να σας ζητηθεί να κατεβάσετε το λογισμικό ή το περιεχόμενο και / ή συμφωνήσετε στους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τις Υπηρεσίες στις οποίες επιλέγετε να συμμετάσχετε ή ότι έχετε επιλέξει να λάβετε αυτούς τους πρόσθετους όρους οι οποίοι ενσωματώνονται στην παρούσα συμφωνία. Στο βαθμό που υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των όρων της παρούσας συμφωνίας και τους όρους και τις προϋποθέσεις που δημοσιεύτηκαν για μια συγκεκριμένη περιοχή της ιστοσελίδας ή σε σχέση με μια υπηρεσία, η τελευταία πρέπει να έχει προτεραιότητα σε σχέση με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου ή της Υπηρεσίας.

Τροποποιήσεις.

Η Pretta Photo μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα συμφωνία από στιγμή σε στιγμή και τέτοια τροποποίηση θα ισχύει: (1) Για τους χρήστες που χρησιμοποιούν για πρώτη φορά τις Υπηρεσίες μετά την ανάρτηση, κατά την ανάρτηση από την Pretta Photo στην Ιστοσελίδα, (2) για τους υφιστάμενους χρήστες, τριάντα (30 ) ημέρες μετά την ανάρτηση από την Pretta Photo στην Ιστοσελίδα, ή (3) για τα υπάρχοντα μέλη, εφόσον οι τροποποιήσεις της συμφωνίας είναι ουσιώδεις, τριάντα (30) ημέρες μετά από το e-mail που έστειλε η Pretta Πηοτο και περιείχε μια ειδοποίηση από αυτές τις τροποποιήσεις και τη συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών από το μέλος στη συνέχεια, το οποίο συνιστά την αποδοχή από το μέλος της τροποποιημένης συμφωνίας. Εάν δεν συμφωνείτε με την τροποποίηση, θα πρέπει να σταματήσετε τη χρήση των Υπηρεσιών.

1. Καταλληλότητα.

Με τη χρήση των Υπηρεσιών, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (α) όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες εγγραφής που υποβάλλετε είναι αληθείς και ακριβείς, (Β) θα διατηρήσετε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών, (Γ) είστε δεκατριών (13) ετών και άνω και (δ) η χρήση των Υπηρεσιών δεν παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμό. Ο λογαριασμός σας στη Pretta Photo (ο «Λογαριασμός»), μπορεί να διαγραφεί χωρίς προειδοποίηση, αν πιστεύουμε ότι είστε ηλικίας κάτω των δεκατριών (13).

2. Όρος.

Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, ενώ χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή είστε Μέλος. Μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας και τη συμμετοχή σας ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, ακολουθώντας τις οδηγίες σχετικά με την "Pretta Photo Λογαριασμός". Η Pretta Photo να τερματίσετε τη συμμετοχή σας ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, σε ισχύ από την αποστολή ειδοποίησης προς εσάς στην τότε τρέχουσα E-Mail διεύθυνση στο προφίλ του λογαριασμού σας. Ακόμα και μετά από κάθε καταγγελία, οι παράγραφοι 8 έως 21 της παρούσας συμφωνίας θα παραμένουν σε ισχύ. Καταλαβαίνετε ότι η καταγγελία της παρούσας συμφωνίας και του λογαριασμού σας συνεπάγεται τη διαγραφή των στοιχείων του προφίλ σας στη Pretta Photo από τις εν ισχύ βάσεις δεδομένων μας, καθώς και οποιοδήποτε περιεχόμενο που έχετε ανεβάσει στο δικτυακό τόπο της Pretta Photo χρησιμοποιώντας αυτόν τον λογαριασμό. Η Pretta Photo δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε διαγραφή του λογαριασμού σας ή διαγραφή των πληροφοριών σας.

3. Τέλη.

Αναγνωρίζετε ότι Pretta Photo διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει για τις υπηρεσίες της και να αλλάξει τις αμοιβές τις από καιρό εις καιρόν κατά την κρίση της, μετά την ανάρτηση από την Pretta Photo στην Ιστοσελίδα της. Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, θα είστε υπεύθυνοι για την καταβολή όλων των προβλεπομένων τελών, και θα πρέπει να  καταβάλλετε τα εν λόγω τέλη στην Pretta Photo όπως αυτά εκτίθονται στην Ιστοσελίδα.

4.1 Καταλληλότητα.

Η PayPal είναι ο πιο αξιόπιστος τρόπος στον κόσμο για να πληρώσετε και να πληρωθείτε στο διαδίκτυο. Δεχόμαστε πληρωμές  μέσω  Paypal, Visa, MasterCard, Discover και American Express μέσω του συστήματος πληρωμών Paypal. Μπορείτε να εισάγετε με ασφάλεια ολόκληρο τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας μέσω του ασφαλούς διακομιστή μας, η οποία κρυπτογραφεί όλες τις υποβληθείσες πληροφορίες. Τα πλεονεκτήματα:
Ευκολία πληρωμών μέσω πιστωτικών καρτών
Δυνατότητα πληρωμής στο τοπικό σας νόμισμα χωρίς να πληρώσετε τραπεζικά έξοδα
Δεν πληρώνετε τέλη για το PayPal
Έχετε ένα αρχείο των πληρωμών σας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε την ιστοσελίδα της PayPal.

4.2 Τέλη και επιβαρύνσεις.

Συμφωνείτε να καταβάλεte όλα τα τέλη και επιβαρύνσεις που προκύπτουν σε σχέση με τις παραγγελίες και τις αγορές σας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόρων που επιβάλλονται για τις παραγγελίες και τις αγορές σας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται, στις πωλήσεις, τη χρήση ή φόρους προστιθέμενης αξίας, εκτός κι αν υπάρχουν από την Pretta Photo επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι η παραγγελία και αγορά γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταπώληση ή αναδιανομή του άλμπουμ φωτογραφιών και Photobook ή άλλο προϊόν στους πελάτες σας) με τους συντελεστές που ισχύουν τη στιγμή που δημιουργήθηκαν τα τέλη. Η Pretta Photo μπορεί να χρεώσει αυτόματα και να παρακρατήσει αυτούς  τους φόρους για παραγγελίες που θα παραδοθούν σε διευθύνσεις οποιασδήποτε δικαιοδοσίας που κρίνει ότι απαιτείται. Όταν παραγγέλνετε άλμπουμ με φωτογραφίες και photobooks ή άλλα προϊόντα για παράδοση στο εξωτερικό, μπορεί να υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς και φόρους, οι οποίοι επιβάλλονται όταν το πακέτο με τα φωτογραφικά άλμπουμς και photobooks ή άλλα προϊόντα φτάνει στον προορισμό που έχετε καθορίσει. Όλες οι επιβαρύνσεις για τον εκτελωνισμό θα πρέπει να αναλαμβάνονται από εσάς, όπως η Pretta Photo δεν έχει κανένα έλεγχο επί των εν λόγω τελών και δεν μπορεί να προβλέψει το ποσό που χρεώνεται (αν υπάρχει). Επειδή οι τελωνειακές πολιτικές ποικίλλουν από χώρα σε χώρα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τελωνειακό γραφείο της χώρας όπου έχετε σκοπό να στείλετε τα άλμπουμ φωτογραφιών σας και photobooks ή άλλα προϊόντα για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Παρακαλούμε να γνωρίζετε  επίσης ότι θεωρείστε ο εισαγωγέας των εγγράφων και πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας αυτής.

4.3 Διαφορές.

Θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε εγγράφως εντός επτά (7) ημερών αφού λάβετε τη κατάσταση των πιστωτικών καρτών σας, εάν έχετε οποιαδήποτε διαφορά στα τέλη  σε αυτή τη κατάσταση, διαφορετικά η εν λόγω διαφορά θα θεωρείται ότι έχει αρθεί. Οι διαφορές χρεώσεων θα πρέπει να κοινοποιούνται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Pretta Photo Αγ. Σοφίας 94-96 Βύρωνας, 16232 Αθήνα, Ελλάδα ή μέσω Υποστήριξης Παραγγελιών της Pretta Photo. Αν η Pretta Photo δεν πληρωθεί από τον εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας ή του αντιπροσώπου της, συμφωνείτε να πληρώσετε όλα τα οφειλόμενα ποσά μετά από απαίτηση της Pretta Photo ή των πρακτόρων της.

4.4 Επιστροφές.

Όλες οι πωλήσεις των άλμπουμ φωτογραφιών και Photobooks και άλλων προϊόντων υπόκεινται στις εκάστοτε πολιτικές επιστροφής της Pretta Photo, όπως δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα.

5. Πολιτική αποδοχής παραγγελίας.

Η παραλαβή σε σας μιας ηλεκτρονικής ή άλλης μορφής επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας δεν δηλώνει την αποδοχή της παραγγελίας σας από την Pretta Photo, ούτε αποτελεί την επιβεβαίωση της προσφοράς μας προς πώληση. Η Pretta Photo διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή μετά την παραλαβή της παραγγελίας σας να δεχτεί ή να απορρίψει την παραγγελία σας για οποιοδήποτε λόγο. Η Pretta Photo διατηρεί επίσης το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή μετά την παραλαβή της παραγγελίας σας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς, να παρέχει μικρότερη από την ποσότητα που παραγγείλατε. Οι παραγγελίες σας θα θεωρούνται δεκτές από την Pretta Photo κατά την παράδοση των προϊόντων που έχετε παραγγείλει. Μπορούμε να απαιτήσουμε πρόσθετες επαληθεύσεις ή πληροφορίες πριν αποδεχτούμε την παραγγελία σας.

6. Τίτλος και κίνδυνοι απώλειας.

Όλες οι πωλήσεις των άλμπουμ φωτογραφιών και Photobooks και άλλων προϊόντων που κατασκευάζονται Δημοσιεύθηκε στην Place (DAP) [Incoterms 2010]. Το καθορισμένο σημείο παράδοσής, και ο τίτλος και ο κίνδυνος ζημίας για κάθε αποστολή των άλμπουμ φωτογραφιών και Photobooks και άλλων προϊόντων πρέπει να περάσει σε σας όταν η Pretta Photo κάνει την παράδοση, στον κατονομαζόμενο τόπο προορισμού.

7. Κωδικός.

Κατά την εγγραφή σας για να γίνετε μέλος, θα σας ζητηθεί επίσης να επιλέξετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασής σας. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό, όνομα χρήστη, ή τον κωδικό ενός άλλου μέλους ανά πάσα στιγμή. Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε αμέσως την Pretta Photo εάν υποψιάζεστε οποιαδήποτε παράνομη χρήση του Λογαριασμού σας ή την πρόσβαση στον κωδικό σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε χρήση του Λογαριασμού σας.

8. Περιεχόμενο των φωτογραφικών σας άλμπουμ, Photobook και άλλων προϊόντων.

8.1 Ορισμοί.

Το "Περιεχόμενο" περιλαμβάνει κείμενα, αρχεία, πρότυπα σχεδίασης, εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο, ήχους, τα έργα δημιουργών, και άλλο υλικό. Το "Περιεχόμενο των άλμπουμ φωτογραφιών σας και των Photobook" περιλαμβάνει το Περιεχόμενο που έχετε συμπεριλάβει στο άλμπουμ φωτογραφιών σας και Photobook, έχετε υποβάλει στη Pretta Photo για άλμπουμ φωτογραφιών και Photobook και άλλων υπηρεσιών εκτύπωσης, ή ότι θα συμβάλλουν στην επίτευξη των άλμπουμ φωτογραφιών και Photobooks άλλων μελών. Η Pretta Photo δεν έχει κυριότητα σε κανένα περιεχόμενο από δικά σας φωτογραφικά άλμπουμ και Photobook.

8.2 Κυριότητα περιεχομένου φωτογραφικών σας άλμπουμ, Photobook και άλλων προϊόντων.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (i) είστε ιδιοκτήτης ή διαφορερικά έχετε τα δικαιώματα να χορηγήσετε τις άδειες που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα για τα άλμπουμ φωτογραφιών και τα περιεχόμενα των Photobook που ακοπεύετε να παρέχετε στις υπηρεσίες, να συμβάλετε σε άλλα μέλη, ή να τα παρέχετε στις υπηρεσίες εκτύπωσης μας για να τα έχετε εκτυπωμένα σε ένα άλμπουμ φωτογραφιών και Photobook, και (ii) το άλμπουμ φωτογραφιών σας και το περιεχόμενο του Photobook δεν παραβιάζει τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής, τα δικαιώματα δημοσιότητας, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας.

8.3 Υποβολή περιεχομένου των άλμπουμ φωτογραφιών σας και Photobook και άλλων προϊόντων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό της Pretta Photo για να υποβάλετε το άλμπουμ φωτογραφιών σας και το περιεχόμενο του Photobook στη Pretta Photo για δημοσίευση ή την προετοιμασία και υποβολή στη Pretta Photo του περιεχομένου σας στη Pretta Photo μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας της Pretta Photo.

8.4 Άδεια.

Για  να είναι σε θέση η Pretta Photo να σας παρέχει τις υπηρεσίες της, συμφωνείτε να μας δώσετε τις εξής άδειες χρήσης για να χρησιμοποιήσουμε το περιεχόμενο του άλμπουμ φωτογραφιών σας και το περιεχόμενο του Photobook:

8.4.1 Άδεια για να εκτυπώσουμε το άλμπουμ φωτογραφιών σας και Photobook και άλλα προϊόντα.

Με το παρόν παραχωρείτε στη Pretta Photo τη μη-αποκλειστική, παγκόσμια, πλήρως εξωφλημένη χρηματικώς και δωρεάν άδεια («άδεια») για την αναπαραγωγή και διανομή του άλμπουμ φωτογραφιών σας και το περιεχόμενο του Photobook με σκοπό την εκτύπωση του άλμπουμ φωτογραφιών και Photobook της παραγγελία σας ή που εγκρίνατε την αγορά από άλλους, καθώς και για κάθε άλλο σχετικό σκοπό που εχετε επιτρέψει (συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης από άλλα μέλη ως συμβολή στο άλμπουμ φωτογραφιών τους και τα photobooks). Συμφωνείτε ότι η Pretta Photo διατηρεί το δικαίωμα να συντηρεί τα ηλεκτρονικά αρχεία για κάθε άλμπουμ φωτογραφιών και Photobook (-s) για την εκπλήρωση περαιτέρω εντολών που μπορεί να διατεθούν για τα εν λόγω άλμπουμ φωτογραφιώνκαι Photobooks (s) και να διατηρήσει ένα αρχειακό αντίγραφο του έντυπου και φωτογραφικό άλμπουμ Photobook και άλλων προϊόντων.

8.4.2 Άδεια χρήσης  του άλμπουμ φωτογραφιών σας και του περιεχμένου του Photobook για προαιρετικές λειτουργίες της Pretta Photo.

Σε περίπτωση που αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε προαιρετική δυνατότητα που η Pretta Photo μπορεί να σας προσφέρει, όπως το να επιτρέπετε σε άλλους να αναζητήσουν και να δούνε μια ηλεκτρονική προεπισκόπηση του άλμπουμ φωτογραφιών σας και Photobook (s) ή εφαρμογές για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες σε σχέση με άλλες υπηρεσίες και online κοινότητες, με την παρούσα παραχωρείτε στη Pretta Photo Άδειας αναπαραγωγής, διανομής, δημόσιας προβολής, χρήσης, και ό,τι άλλο καθιστά διαθέσιμο το καθορισμένο Άμπουμ Φωτογραφιών και Photobook (-s), κάθε άλμπουμ φωτογραφιών και το περιεχόμενο του Photobook σ 'αυτό, καθώς και κάθε άλλα δεδομένα και πληροφορίες που παρέχετε σε σχέση με το προαιρετικό χαρακτηριστικό, όπως απαιτείται από  τη Pretta Photo για την παροχή τέτοιων προαιρετικών χαρακτηριστικών.

9. Περιεχόμενο Pretta Photo.

Οι Υπηρεσίες περιλαμβάνουν περιεχόμενο της Pretta Photo και των δικαιοπαρόχων του ("Pretta Photo Περιεχόμενο»). Η Pretta Photo και οι δικαιοπάροχοι της (συμπεριλαμβανομένων των χρηστών) κατέχουν και διατηρούν όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενο της Pretta Photo και των Υπηρεσιών. Η Pretta Photo σας χορηγεί μια περιορισμένη, ανακλητή, μη περαιτέρω μεταβιβάσιμη άδεια για την αναπαραγωγή και δημόσια προβολή του Περιεχομένου της Pretta Photo (εξαιρουμένου τυχόν κώδικα λογισμικού) αποκλειστικά και μόνο για προσωπική σας χρήση σε σχέση με την προβολή της ιστοσελίδας και τη χρήση των Υπηρεσιών. Με εξαίρεση όσα προβλέπονται στην προηγούμενη πρόταση, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή, εκτέλεση δημοσίως (μεταξύ άλλων μέσω της ψηφιακής μετάδοσης ήχου), δημόσια προβολή, δημιουργία παράγωγων έργων, και άλλων να χρησιμοποιηούν το Περιεχόμενο της Pretta Photo.

10. Άλλο περιεχόμενο.

Με το παρόν παραχωρείτε στη Pretta Photo αμετάκλητη, διαρκή, μη αποκλειστική, πλήρως αμειβόμενη και δωρεάν άδεια (με δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης της άδειας) να χρησιμοποιεί, δημιουργία παράγωγων έργων, αναπαραγωγή, διανομή και δημόσια προβολή οποιουδήποτε Περιεχομένου, εκτός από το άλμπουμ φωτογραφιών σας και Photobook Περιεχόμενου που ανεβάζετε, δημοσιεύετε, αποστέλετε, μεταφέρετε ή όπως αυτό διαφορετικά καθίσταται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα ("Άλλο Περιεχόμενο").

11. Περιεχόμενο και δραστηριότητά σας.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο φωτογραφικού άλμπουμ και Photobook και άλλου περιεχομένου που έχει αναρτηθεί από ή μέσω του Λογαριασμού σας σε οποιοδήποτε από τις Υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε περιεχομένου που μπορεί να έχετε λάβει από τρίτους), συμπεριλαμβανομένων των κάθε e-mail, ή συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου που έχει υποβληθεί από σας σε φωτογραφικό άλμπουμ και Photobook για τις υπηρεσίες εκτύπωσης, καθώς και για  αλληλεπίδραση σας με άλλους χρήστες. Συμφωνείτε ότι η Pretta Photo διατηρεί το δικαίωμα να δημιουργήσει όρια για την αρχειοθέτηση των εν λόγω δεδομένων, που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε αυτό το δικαίωμα να διαγράψει τα δεδομένα μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, χωρίς μια αγορά ή να χρεώσει για την παρατεταμένη αποθήκευση των δεδομένων αυτών.

11.1 Απαγορευμένο Περιεχόμενο.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΕ "δημοσιεύθηκε από Pretta Photo", "Pretta Photo ΕΚΔΟΣΕΙΣ" ή κάθε άλλη ένδειξη που άμεσα ή έμμεσα υπονοείται ή συνάγεται ότι η Pretta Photo είναι ο εκδότης του άλμπουμ φωτογραφιών και photobooks που δημιουργείτε με χρήση των Υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι δεν θα δημοσιεύσετε, δενθα υποβάλετε για εκτύπωση, ή οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τις Υπηρεσίες της Pretta Photo, περιεχόμενο που απαγορεύεται. "Απαγορευμένο Περιεχόμενο» περιλαμβάνει περιεχόμενο Φωτογραφικού Άλμπουμ και το περιεχόμενο του Photobook ή άλλο περιεχόμενο που: (i) είναι προσβλητικό ή προωθεί το ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία, το μίσος ή τη σωματική βλάβη οποιασδήποτε φύσης εναντίον κάθε ομάδας ή ατόμου, (Ii) φοβερίζει, παρενοχλεί ή υποστηρίζει την καταδίωξη, τον εκφοβισμό, ή την παρενόχληση άλλου προσώπου, (Iii) περιλαμβάνει τη μετάδοση της "ανεπιθύμητης αλληλογραφίας", "αλυσιδωτές επιστολές", μαζικής αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή "μηνύματα spam", (Iv) είναι ψευδείς ή παραπλανητικές ή προωθεί, υποστηρίζει ή προωθεί παράνομες δραστηριότητες ή συμπεριφορά που είναι καταχρηστική, απειλητική, άσεμνη, δυσφημιστική ή συκοφαντική, (V) προωθεί, αναπαράγει, εκτελεί ή διανέμει παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο αντίγραφο της εργασίας άλλου ατόμου που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικών μυστικών δικαίου, όπως είναι η παροχή πειρατικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και συνδέσεις με αυτά, παροχή πληροφοριών για την παράκαμψη να εγκαταστήσει ο κατασκευαστής συσκευές προστασίας αντιγραφής, ή την παροχή πειρατικής μουσικής ή συνδέσεις σε πειρατικά μουσικά αρχεία, (Vi) συμμετέχει στην εκμετάλλευση των ατόμων ηλικίας κάτω των 13 με ένα βίαιο ή σεξουαλικό τρόπο, ή ζητά προσωπικές πληροφορίες από άτομα κάτω των 13 ετών, (Vii) παρέχει εκπαιδευτικές πληροφορίες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, όπως η κατασκευή ή την αγορά παράνομων όπλων, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής κάποιου ή την παροχή ή δημιουργία ιών υπολογιστών και άλλους επιβλαβείς κωδικούς, (Viii) τους κωδικούς πρόσβασης ή προσωπικές πληροφορίες για εμπορικούς ή παράνομους σκοπούς από άλλους χρήστες, (Ix) περιέχει ιούς, μολυσμένα ή κατεστραμμένα αρχεία ή παρόμοιο λογισμικό, (X) παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε νόμους και κανονισμούς που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ψευδή διαφήμιση, (Xi) περιλαμβάνει εμπορικές δραστηριότητες που είναι επιζήμιες για τα συμφέροντα της Pretta Photo? (xii) παραβιάζει άλλως την παρούσα συμφωνία ή δημιουργεί υποχρέωση για την Pretta Photo. Η Pretta Photo ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙ να εκτυπώσετε οποιοδήποτε φωτογραφικό άλμπουμ PHOTOBOOK που περιέχει περιεχόμενο που κρίνει ότι είναι απαγορευμένο και εσείς συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Pretta Photo, τις θυγατρικές, τους συνεργάτες, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους προμηθευτές, την υπηρεσία, του παρόχους και τις συνεργαζόμενες εταιρείες για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, υποχρεώσεις και δαπάνες που προκύπτουν από ή σε σχέση με οποιαδήποτε παραβίαση του παρόντος τμήματος.

11.2 Το προφίλ σας.

Οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημοσιεύεται από εσάς στο προφίλ σας δεν μπορεί να περιέχει γυμνό, βία, πορνογραφικό ή προσβλητικό θέμα. Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε ή να υποβάλετε για εκτύπωση, μια φωτογραφία ενός άλλου ατόμου χωρίς την άδεια του εν λόγω προσώπου.

11.3 Αλληλεπίδραση Μελών.

Δεν θα χρησιμοποιήσετε (α) τις υπηρεσίες και (β) κάθε πληροφορία που λαμβάνεται από τις Υπηρεσίες για παρενόχληση, κακοποίηση, να στείλετε Spam ή να βλάψετε ένα άλλο πρόσωπο ή για να επικοινωνήσετε, να διαφημίσετε, ζητήσετε ή να πωλήσετε σε οποιαδήποτε χρήστη χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή τους.

11.4 Μη διακοπή.

Δεν θα: (i) καλύψετε ή επισκιάσετε τις διαφημίσεις banner που θα μπορούσαν να διατεθούν στην προσωπική σελίδα του προφίλ σας, ή σε οποιαδήποτε σελίδα της Pretta Photo μέσω HTML / CSS κωδικοποίησης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, εάν υπάρχει, (Ii) να παρέμβετε, να διακόψετε ή να δημιουργήσετε μια αδικαιολόγητη επιβάρυνση για τις υπηρεσίες ή τα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που συνδέονται με τις Υπηρεσίες ή (iii) να εισάγετε λογισμικό ή αυτοματοποιημένα μέσα στις Υπηρεσίες, να δημιουργήσετε αυτοματοποιημένα μηνύματα ή να αφαιρέσετε ή να εξάγετε δεδομένα από τις Υπηρεσίες.

11.5 Διάφορα.

Δεν θα επιχειρήσετε να υποδυθείτε άλλο χρήστη ή άλλο προσώπο, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε υπαλλήλων της Pretta Photo. Θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες κατά τρόπο σύμφωνο με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

11.6 Εφαρμογή από  την Pretta Photo.

Η Pretta Photo έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να εξετάσει κάθε περιεχόμενο και να διαγράψει οποιοδήποτε περιεχόμενο κατά την απόλυτη κρίση της αν παραβιάζει την παρούσα συμφωνία. Απαγορεύεται Περιεχομένο, που είναι παράνομο, παραβιάζει τα δικαιώματα, βλάπτει ή απειλεί την ασφάλεια του κάθε χρήστη ή οποιουδήποτε άλλου προσωπού ή δημιουργεί ευθύνη για  την Pretta Photo, τους προμηθευτές της, τους παρόχους υπηρεσιών, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, ή οποιοδήποτε χρήστη. Η Pretta Photo διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση) να ερευνήσει και να αναλάβει δράση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια εναντίον σας αν παραβιάζετε τη διάταξη αυτή ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, την απομάκρυνση απαγορευμένου Περιεχόμενου από τις Υπηρεσίες, διακοπή της ιδιότητας μέλους, την αναφορά σας στις αρχές επιβολής του νόμου, καθώς και τη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον σας.

12. Πολιτική Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Είναι πολιτική της Pretta Photo να τερματίσει τα προνόμια των μελών του που παραβιάζουν επανειλημμένως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μετά την άμεση κοινοποίηση στην Pretta Photo από τον ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων ή νομικό αντιπρόσωπο του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, αν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αντιγραφτεί και δημοσιεύτηκε στις Υπηρεσίες ή χρησιμοποιήθηκε σε οποιαδήποτε άλμπουμ φωτογραφιών και Photobook με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να δώσετε στον συνεργάτη μας Πνευματικών Δικαιωμάτων τις ακόλουθες πληροφορίες: (i) ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του πνευματικού δικαιώματος, (Ii) μια περιγραφή του προστατευόμενου έργου το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί, (Iii) την περιγραφή της θέσης του υλικού στην Υπηρεσία που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει, (Iv) τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, (V) γραπτή δήλωση από εσάς ότι έχετε καλή τη πίστη ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον πράκτορά του, ή το νόμο, (Vi) δήλωση από εσάς ότι οι ανωτέρω πληροφορίες στην ανακοίνωση σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή ο εξουσιοδοτημένος να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Επικοινωνήστε για πληροφορίες σχετικά με τα Πνευματικά δικαιώματα:

Pretta Photo
Αγ. Σοφίας 94-96 - Βύρωνας

162-32

Αθήνα, Ελλάδα

13. Τρίτοι και άλλοι χρήστες.

13.1 Περιεχόμενο τρίτων.

Το περιεχόμενο από άλλους χρήστες, διαφημιστές και άλλα τρίτα μέρη είναι στη διάθεση σας μέσω των Υπηρεσιών. Επειδή η Pretta Photo δεν ελέγχει το εν λόγω περιεχόμενο, συμφωνείτε ότι η Pretta Photo δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε τέτοια Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τρίτων. Επειδή η Pretta Photo δεν έχει τον έλεγχο αυτού του Περιεχομένου, h Pretta Photo δεν εγγυάται για την ακρίβεια, την καταλληλότητα ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου και η Pretta Photo δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ακούσιο, ανάρμοστο, ανακριβές, παραπλανητικές ή παράνομες περιεχόμενο που διατίθεται από άλλους χρήστες, τους διαφημιστές και τρίτους.

13.2 Ευθύνη.

Αλληλεπιδράσεις με σας με άλλους χρήστες ή τρίτους, ή με τους διαφημιστές, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής και παράδοσης των αγαθών ή των υπηρεσιών, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων όρων, προϋποθέσεων, εγγυήσεων ή υποσχέσεων που σχετίζονται με τέτοιες συναλλαγές, είναι αποκλειστικά ανάμεσα σε εσάς και τον άλλο χρήστη, τον διαφημιζόμενο, ή τρίτους. Το ανωτέρω ισχύει επίσης σε κάθε αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών (συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς και / ή την παραλαβή οποιουδήποτε περιεχομένου) κατά τη διάρκεια της χρησιμοποίησης της λειτουργίας των υπηρεσιών για να καταβάλλετε εισφορές σε άλμπουμ φωτογραφιών και Photobooks άλλων μελών και για να εισπράττετε εισφορές από άλλα μέλη από τα δικά σας άλμπουμ φωτογραφιών και Photobooks (βλέπε επίσης το επόμενο τμήμα). Συμφωνείτε ότι η Pretta Photo δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προέκυψε ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε τέτοιας αλληλεπιδράσεις και συναλλαγής που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα ή σε σχέση με τη χρήση οποιουδήποτε άλλου χρήστη ή γνωστοποίηση των αναγνωρίσιμων προσωπικών πληροφοριών σας. Εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε σας και οποιονδήποτε τρίτο (συμπεριλαμβανομένων οποιουδήποτε χρήστη), η Pretta Photo δεν έχει καμία υποχρέωση να συμμετάσχει? Ωστόσο, η Pretta Photoδιατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει τις διαφωνίες μεταξύ σας και άλλων χρηστών.

13.3 Συνεισφορά.

Οι υπηρεσίες σας επιτρέπουν να συνεισφέρετε περιεχόμενο των βιβλίων άλλων μελών και να λαμβάνετε τέτοιου είδους εισφορές για το δικό σας άλμπουμ φωτογραφιών και photobooks. Πρέπει να γνωρίζετε ότι μόνο τα μέλη που καλούν τα άλλα μέλη να συνεισφέρουν περιεχόμενο ( "Προσκαλούντος") έχει τον έλεγχο αν και πώς οποιοδήποτε περιεχόμενο που εισφέρει και κάλεσε τα άλλα μέλη ("Συντελεστής") χρησιμοποιείται σε σχέση με τις Υπηρεσίες και για κάθε φωτογραφικό άλμπουμ και Photobooks που μπορούν να δημιουργηθούν με τη χρήση των Υπηρεσιών. Η Pretta Photo παρέχει μόνο μια πλατφόρμα Προσκαλούντες και Συνεργάτες να συνεισφέρουν και να λαμβάνουν περιεχόμενο για ένα άλμπουμ φωτογραφιών και έργων Photobook και ισχύει μόνο μέχρι οι Προσκαλόυντες και Συνεργάτες να συμφωνήσουν σχετικά με τη χρήση του εν λόγω περιεχομένου και τη χρήση και τη διανομή οποιουδήποτε άλμπουμ φωτογραφιών και Photobook που μπορεί να περιέχει τέτοιου είδους περιεχόμενο.

13.4 Σύνδεσμοι Τρίτων.

Η παροχή συνδέσμων προς άλλους δικτυακούς τόπους ή θέσεις είναι για τη διευκόλυνσή σας και δεν δηλώνει την αποδοχή μας στις άλλες ιστοσελίδες ή τοποθεσίες ή το περιεχόμενό τους. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους ή θέσεις μπορούν επίσης να τοποθετηθούν σε άλλους Χρήστες εντός της κοινότητας της Pretta Photo. Η Pretta Photoδεν έχει κανέναν έλεγχο, δεν ελέγχει και δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για αυτές τις εξωτερικές ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι όροι της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν ισχύουν για αυτές τις εξωτερικές ιστοσελίδες.

14. Περιορισμένη Εγγύηση.

14.1 Περιορισμένη Εγγύηση για Pretta Photo

Η Pretta Photo εγγυάται ότι με μικρές διαφορές μεταξύ των προϊόντων και την εκτύπωση των εταίρων, όπως περιγράφεται στην παράγραφο Πολιτικών Επιστροφής, τα φωτογραφικά Άλμπουμ και Photobooks της Pretta Photo θα είναι απαλλαγμένο από οποιαδήποτε ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή. Η Pretta Photo με δικά της έξοδα και με την αποκλειστική υποχρέωση και αποκλειστική αποζημίωσή σε σας, θα αντικαταστήσει τυχόν ελαττωματικά άλμπουμ φωτογραφιών και Photobooks που θα υποβάλλετε στην Υποστήριξη Παραγγελίών της Pretta Photo εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των από εσάς.

14.2 Εξαιρέσεις εγγύησης.

Η Pretta Photoδεν θα επεξεργαστεί ή θα αλλάξει κάποια από τα περιεχόμενα στο άλμπουμ φωτογραφιών και photobooks που δημοσιεύετε ή υποβάλετε για εκτύπωση. Ως εκ τούτου, η προαναφερόμενη περιορισμένη εγγύηση δεν περιλαμβάνει την υποχρέωση να διορθώσει (α) τυπογραφικά λάθη, λάθη στη γραμματική, ημιτελή κείμενα ή άλλα σφάλματα κειμένου (Β) τις εικόνες χαμηλής ανάλυσης που μπορεί να εμφανιστούν θολά σε εκτύπωση, (Γ) θέματα σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της μορφής του βιβλίου, την οργάνωση, το στυλ, το χρώμα και τη διάταξη της σελίδας, ή (δ) τυχόν άλλες δημιουργικές επιλογές που κάνατε και σχετίζονται με το άλμπουμ φωτογραφιών και Photobook. Το άλμπουμ φωτογραφιών σας και το περιεχόμενο του Photobook δεν μπορεί να επεξεργαστεί μόλις ανέβει στην ιστοσελίδα. Ως εκ τούτου, συμφωνείτε ότι δεν θα αναρτήσετε φωτογραφικό άλμπουμ και το περιεχόμενο του Photobook εκτός εάν δεν είστε ικανοποιημένοι ότι είναι έτοιμο να δημοσιευθεί. Η Pretta Photo δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένες ή ανακριβείς πληροφορίες Περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε πληροφοριών προφίλ) που δημοσιεύτηκαν στις Υπηρεσίες, είτε προκλήθηκαν από τους χρήστες, τα μέλη ή από οποιοδήποτε στοιχείο εξοπλισμού ή προγραμματισμού που συνδέθηκαν με ή χρησιμοποιήθηκαν στις Υπηρεσίες. Η Pretta Photo δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, καθυστέρηση στη λειτουργία ή τη μετάδοση, αποτυχία της γραμμής επικοινωνίας, κλοπής ή καταστροφής ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε, ή αλλοίωση της οποιαδήποτε επικοινωνία Χρήστη ή με τον Χρήστη. Η Pretta Photoδεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα ή τεχνική δυσλειτουργία οποιουδήποτε υλικού και λογισμικού, λόγω τεχνικών προβλημάτων στο Διαδίκτυο ή στην ιστοσελίδα ή συνδυασμό αυτών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τραυματισμού ή βλάβης των χρηστών στον υπολογιστή ή οποιουδήποτε προσώπου που σχετίζεται με ή που προκύπτουν από την υλική συμμετοχή ή τη λήψη σε σχέση με τις Υπηρεσίες. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει θα πρέπει η Pretta Photo ναείναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής βλάβης ή θανάτου, που προκύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών ή από οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα ή που μεταδόθηκε στους Χρήστες, ή τυχόν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των υπηρεσιών των χρηστών, είτε έγινε αυτό με σύνδεση στο διαδίκτυο (online), είτε χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο (offline).

14.3 Αποποίηση ευθυνών.

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ βάσει των ισχυόντων νόμων, (Α) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΤΕ που καθορίζονται στο σημείο 12.1 ανωτέρω, (Β) Η Pretta PhotoΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ, ΑΔΙΑΤΑΡΑΧΤΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ εννοούμενης εγγύησης, ΟΠΟΤΕ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ Pretta Photo. Pretta Photo, Αγ. Σοφίας 94-96 - Βύρωνας, 16232, Αθήνα, Ελλάδα τηλέφωνο +30 210 7628547

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΟΠΟΤΕ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

15. Απελευθέρωση.

Δια του παρόντος απαλλάσσετε την Pretta Photo τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους της και τους διαδόχους από αξιώσεις, οποιεσδήποιτε απαιτήσεις και άλλες απώλειες, ζημιές, δικαιώματα, απαιτήσεις και δράσεις κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σωματικής βλάβης, θάνατο και υλικές ζημιές, που είτε άμεσα είτε έμμεσα σχετίζονται με ή προκύπτουν από τυχόν αλληλεπιδράσεις με άλλους χρήστες.

16. Αποζημίωση.

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε και να αποζημιώσετε την Pretta Photo, τις θυγατρικές, τους συνεργάτες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους και άλλους συνεργάτες και τους υπαλλήλους της, από οποιαδήποτε απώλεια, ευθύνη, αξίωση, ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή που απορρέουν από τη χρήση του στις Υπηρεσίες κατά παράβαση της παρούσας συμφωνίας ή / και που προκύπτουν από μέρους σας παραβίασης οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας συμφωνίας.

17. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Η επικοινωνία μεταξύ εσάς και της Pretta Photo γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, είτε όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα ή με άλλο τρόπο χρησιμοποιήτε την υπηρεσία ή στέλνετεe-mails στην Pretta Photo, ή αν η Pretta Photo θέσει ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα ή επικοινωνήσει μαζί σας μέσω e-mail. Για συμβατικούς σκοπούς, εσείς (α) Συμφωνείτε να λαμβάνετε επικοινωνία από την Pretta Photoσε ηλεκτρονική μορφή και (β) συμφωνείτε ότι όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις, οι συμφωνίες, σημειώσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που η Pretta Photoπαρέχει σε σας ηλεκτρονικά σας ικανοποιούν, και δεν έχετε οποιαδήποτε νομική απαίτηση ότι τέτοια επικοινωνία θα σας ικανοποιούσε αν ήταν γραπτή. Τα ανωτέρω δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

18. Έλεγχοι εξαγωγών Ελλάδα.

Περιεχόμενο και λογισμικό που διατίθεται σε σχέση με τις Υπηρεσίες (το "Λογισμικό") υπόκειται περαιτέρω στους Ελληνικούς ελέγχους των εξαγωγών. Δεν μπορεί το Περιεχόμενο ή το λογισμικό να μεταφορτωθεί από τις Υπηρεσίες ή κατά την εξαγωγή ή επανεξαγωγή του, κατά παράβαση των Ελληνικών νόμων περί εξαγωγών. Με τη λήψη ή χρήση του περιεχομένου και του λογισμικού, δηλώνετε και εγγυάστε ότι μια τέτοια λήψη ή χρήση δεν αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε τέτοιας νομοθεσίας.

19. Ο νόμος της Ελλάδας είναι εφαρμόσιμος, με την εξαίρεση των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών περί Συμβάσεων για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών.

Υπάρχουν επιτακτικές διατάξεις της χώρας στην οποία ο χρήστης κατοικεί που συνήθως παραμένουν ανεπηρέαστες. Εάν ο Χρήστης είναι ένα εμπορικό μέρος, ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου, ή δεν διαθέτει ένα γενικό νομικό χώρο εντός της Ελλάδας, μετά το σχηματισμό της σύμβασηςμετακινεί τη θέση του / της κατοικίας του σε τόπο εκτός της Ελλάδας ή εάν η κατοικία του δεν είναι γνωστή κατά τη στιγμή που το αίτημα κατατίθεται, ο τόπος εκπληρώσεως και το νομικό μέρος για οποιαδήποτε και για όλες τις διαφορές που απορρέουν από τη σύμβαση είναι ο τόπος όπου ο Πάροχος έχει την κατοικία του.

20. Σχέση των μερών.

Εσείς και εμείς είμαστε ανεξάρτητοι ανάδοχοι, και τίποτα στην παρούσα συμφωνία θα δημιουργήσει οποιαδήποτε συνεργασία, κοινοπραξία, πρακτορείο, franchise, αντιπροσωπία πωλήσεων, ή σχέση εργασίας μεταξύ μας. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να κάνετε ή να δεχτείτε οποιαδήποτε προσφορά ή διαβήματα για λογαριασμό μας. Δεν θα κάνετε καμία δήλωση, στην ιστοσελίδα σας ή στο άλμπουμ φωτογραφιών σας και στο περιεχόμενο του Photobook, ότι θα ερθετε σε αντίθεση στο παρόν τμήμα.

21. Ανακοινώσεις.

Η Pretta Photoμπορεί να δώσει οποιαδήποτε προειδοποίηση που απαιτείται από την παρούσα συμφωνία, μέσω μιας γενικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από το αρχείο της Pretta Photo ή με γραπτή ανακοίνωση που απέστειλε με ταχυδρομείο πρώτης κατηγορίας ή με προπληρωμένα τα ταχυδρομικά τέλη στην διεύθυνση σας από το αρχείο της Pretta Photo. Η εν λόγω γνωστοποίηση θεωρείται ότι έχει δοθεί μετά τη λήξη των σαράντα οκτώ (48) ώρες μετά την αποστολή (αν αποσταλεί με ταχυδρομείο πρώτης κατηγορίας ή προπληρωμένα τα ταχυδρομικά τέλη) ή δώδεκα (12) ώρες μετά την αποστολή (αν αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε με την  Pretta Photo ανά πάσα στιγμή από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: με επιστολή που απεστείλατε και επιβεβαιώθηκε η παραδόσή της από εθνικώς αναγνωρισμένες υπηρεσίες παράδοσης ή πρώτης κατηγορίας προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη στην ακόλουθη διεύθυνση: Pretta Photo, Αγ. Σοφίας 94-96 Βύρωνας, 16232, Αθήνα, Ελλάδα

22. Ανωτέρα Βία.

Ένα μέρος δεν θα ευθύνεται για τη μη εκτέλεση ή καθυστέρηση στην εκτέλεση (πλην των υποχρεώσεων σχετικά με την πληρωμή των χρημάτων) που προκαλείται από οποιοδήποτε συμβάν πέραν του ελέγχου του εν λόγω προσώπου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζεται σ΄αυτά, σε πολέμους, συγκρούσεις, επαναστάσεις, εξεγέρσεις, αστικές αναταραχή, εθνικής ανάγκης, επιδημίες, πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό, δύναμη της φύσης, έκρηξη, εμπάργκο ή "πράξη του Θεού."

23. Άλλο.

Αυτή η συμφωνία γίνεται δεκτή κατά τη χρήση της ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες ή κατά την εγγραφή σας για να γίνετε Μέλος. Η παρούσα συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας άδειας χρήσης λογισμικού και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής, αποτελεί την τελική, πλήρη και αποκλειστική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Pretta Photoσχετικά με το αντικείμενο του παρόντος και υπερισχύει και συγχωνεύει όλες τις προηγούμενες συζητήσεις μεταξύ των μερών. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας είναι άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή θα πρέπει να αλλάξει και να ερμηνεύεται για την επίτευξη των στόχων στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Η αποτυχία της Pretta Photo να ασκήσει ή να επιβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν πρέπει να λειτουργεί ως αποποίηση του εν λόγω δικαιώματος ή διάταξης. Οι τίτλοι των ενοτήτων της παρούσας συμφωνίας είναι μόνο για διευκόλυνση και δεν έχουν καμία νομική ή συμβατική ισχύ. Τα μέρη της παρούσας συμφωνίας έχουν απαιτήσει ρητώς ότι η παρούσα συμφωνία θα συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα. Παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με με οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα συμφωνία. Μπορείτε επίσης να λάβετε αντίγραφο της παρούσας συμφωνίας (σε ASCII μορφή κειμένου), επικοινωνώντας στο email της Pretta Photo.

24. Πληροφορίες Πνευματικών Δικαιωμάτων/Εμπορικών Σημάτων.

Copyright © 2015, Pretta Photo. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και σήματα υπηρεσιών ("Σήματα") που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες είναι ιδιοκτησία της Pretta Photoή άλλων τρίτων μερών. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτά τα σήματα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του τρίτου που κατέχει το σήμα.